Librerie

ArveStyle

AS-1801_01AS-1801_01

Dimensioni: 247x234x60 cm

Cristalliera Zeno

14.950 Euro (IVA esclusa)
AS-1801
Libreria Armadio DanielLibreria Armadio Daniel

Dimensioni: 133x204x45 cm

Libreria Armadio Daniel

4.172 Euro (IVA esclusa)
AS-1207
AS-1800_01AS-1800_01

Dimensioni: 357x269x51 cm

Disponibile a richiesta su misura

Libreria parete attrezzata Giulio

31.500 Euro (IVA esclusa)
AS-1800
AS-1800-S_01AS-1800-S_01

Dimensioni: 357x269x51 cm

Disponibile a richiesta su misura

Libreria Giulio

28.000 Euro (IVA esclusa)
AS-1800-S
Libreria Simon con inserto bar in Briccola VeneziaLibreria Simon con inserto bar in Briccola Venezia

Dimensioni: 370x270x45 cm

Disponibile a richiesta su misura

Libreria Simon con inserto bar in Briccola Veneziana

22.668 Euro (IVA esclusa)
AS-1513

Armonie

Dimensioni: 304x242x51 cm

Libreria Armonia con damasco MI 2010

9.793 Euro (IVA esclusa)
AR-M310-A

Dimensioni: 304x242x51 cm

Libreria Armonie

AR-M310

Dimensioni: 135x210x42 cm

Libreria Armonie

AR-M344

Dimensioni: 135x215x42 cm

Libreria Armonie

AR-M394
Immagine non disponibileImmagine non disponibile

Dimensioni: 295x254x52 cm

Parete attrezzata Armonie

AR-M329

Dimensioni: 295x254x52 cm

Parete attrezzata Armonie

AR-M331

Dimensioni: 295x260x52 cm

Parete attrezzata Armonie

AR-M379

Dimensioni: 295x260x52 cm

Parete attrezzata Armonie

AR-M381

Baroque

Libreria Royal con damasco vero argentoLibreria Royal con damasco vero argento

Dimensioni: 304x242x51 cm

Libreria Royal con damasco vero argento

9.793 Euro (IVA esclusa)
BR-2000-A
Immagine non disponibileImmagine non disponibile

Dimensioni: 304x242x51 cm

Libreria Royal senza damasco

8.312 Euro (IVA esclusa)
BR-2000-B

Dimensioni: 127x205x45 cm

Libreria Alyssa

3.552 Euro (IVA esclusa)
BR-2090

Dimensioni: 60x110x60 cm

Libreria girevole Venere bassa

2.078 Euro (IVA esclusa)
BR-2211

Dimensioni: 60x187x60 cm

Libreria girevole Venere alta

2.842 Euro (IVA esclusa)
BR-2210

Dimensioni: 80x157x45 cm

Etajere Loris

2.630 Euro (IVA esclusa)
BR-2182

Dimensioni: 50x51x39 cm

Portariviste Matthew

1.044 Euro (IVA esclusa)
BR-2209

Canaletto

Dimensioni: 282x215x44 cm

Libreria Gonzaga

7.870 Euro (IVA esclusa)
CN-0852

Dimensioni: 277x240x57 cm

Libreria Macchiavelli

11.063 Euro (IVA esclusa)
CN-0859

Dimensioni: 216x212x49 cm

Libreria Estensi

CN-0862

Dimensioni: 200x215x55 cm

Libreria Macchiavelli

7.030 Euro (IVA esclusa)
CN-0903-G
Immagine non disponibileImmagine non disponibile

Dimensioni: 200x215x55 cm

Libreria Macchiavelli

7.382 Euro (IVA esclusa)
CN-0903-V

Dimensioni: 100x166x38 cm

Libreria Giove

1.452 Euro (IVA esclusa)
CN-0955

Dimensioni: 135x85x41 cm

Libreria Giove

1.385 Euro (IVA esclusa)
CN-0957

Dimensioni: 148x212x49 cm

Libreria Estensi

CN-0863

Dimensioni: 94x83x42 cm

Libreria Diana

1.595 Euro (IVA esclusa)
CN-0960

Dimensioni: 78x161x42 cm

Etajere

1.977 Euro (IVA esclusa)
CN-0966

Dimensioni: 280x240x47 cm

Parete attrezzata Petrarca

6.219 Euro (IVA esclusa)
CN-0850

Chimera

Immagine non disponibileImmagine non disponibile

Dimensioni: 149x3x35 cm

Mensola Grifone

CM-0173-A
Immagine non disponibileImmagine non disponibile

Dimensioni: 178x3x35 cm

Mensola Grifone

CM-0173
Immagine non disponibileImmagine non disponibile

Dimensioni: 119x3x35 cm

Mensola Grifone

CM-0172
Immagine non disponibileImmagine non disponibile

Dimensioni: 53x3x35 cm

Mensola Grifone

CM-0171
CM-COMP-1_01CM-COMP-1_01

Dimensioni: xx cm

Composizione Chimera

CM-COMP-1
CM-COMP-2_01CM-COMP-2_01

Dimensioni: xx cm

Composizione Chimera

CM-COMP-2
CM-COMP-3_01CM-COMP-3_01

Dimensioni: xx cm

Composizione Chimera

CM-COMP-3
CM-COMP-4_01CM-COMP-4_01

Dimensioni: xx cm

Composizione Chimera

CM-COMP-4
CM-COMP-5_01CM-COMP-5_01

Dimensioni: xx cm

Composizione Chimera

CM-COMP-5

Duemila

Dimensioni: 49x66x49 cm

Libreria Girevole

599 Euro (IVA esclusa)
DM-0156

Eden

Parete attrezzata EdenParete attrezzata Eden

Dimensioni: 270x223x37 cm

Parete attrezzata Eden

5.108 Euro (IVA esclusa)
DN-2046
Parete attrezzata EdenParete attrezzata Eden

Dimensioni: 320x223x37 cm

Parete attrezzata Eden

6.087 Euro (IVA esclusa)
DN-2047
Parete attrezzata EdenParete attrezzata Eden

Dimensioni: 320x223x37 cm

Parete attrezzata Eden

6.087 Euro (IVA esclusa)
DN-2047-F

Fenice

Dimensioni: 307x243x48 cm

Libreria Fenice

12.576 Euro (IVA esclusa)
FN-0441

Dimensioni: 307x243x48 cm

Libreria Fenice

12.958 Euro (IVA esclusa)
FN-0491

Dimensioni: 330x243x60 cm

Parete attrezzata Fenice

13.221 Euro (IVA esclusa)
FN-0445

Dimensioni: 316x243x60 cm

Parete attrezzata Fenice

9.016 Euro (IVA esclusa)
FN-0446

Dimensioni: 288x243x60 cm

Parete attrezzata Fenice

11.103 Euro (IVA esclusa)
FN-0447

Dimensioni: 261x243x60 cm

Parete attrezzata Fenice

10.627 Euro (IVA esclusa)
FN-0448

Dimensioni: 288x243x60 cm

Parete attrezzata Fenice

11.547 Euro (IVA esclusa)
FN-0449

Dimensioni: 353x243x60 cm

Parete attrezzata Fenice

13.936 Euro (IVA esclusa)
FN-0450

Dimensioni: 330x243x60 cm

Parete attrezzata Fenice

13.552 Euro (IVA esclusa)
FN-0495

Dimensioni: 316x243x60 cm

Parete attrezzata Fenice

9.974 Euro (IVA esclusa)
FN-0496

Dimensioni: 288x243x60 cm

Parete attrezzata Fenice

12.123 Euro (IVA esclusa)
FN-0497

Dimensioni: 261x243x60 cm

Parete attrezzata Fenice

11.660 Euro (IVA esclusa)
FN-0498

Dimensioni: 288x243x60 cm

Parete attrezzata Fenice

11.904 Euro (IVA esclusa)
FN-0499

Dimensioni: 353x243x60 cm

Parete attrezzata Fenice

14.347 Euro (IVA esclusa)
FN-0500

Fuori Catalogo

Immagine non disponibileImmagine non disponibile

Dimensioni: 295x240x46 cm

Parete attrezzata Eva

6.219 Euro (IVA esclusa)
XX-E314

Grifone

PensilePensile

Dimensioni: 35x120x33 cm

Pensile Grifone

941 Euro (IVA esclusa)
GR-0143
PensilePensile

Dimensioni: 35x120x33 cm

Pensile Grifone

941 Euro (IVA esclusa)
GR-0142
PensilePensile

Dimensioni: 35x120x30 cm

Pensile Grifone

869 Euro (IVA esclusa)
GR-0141
PensilePensile

Dimensioni: 50x50x30 cm

Pensile Grifone

450 Euro (IVA esclusa)
GR-0151
PensilePensile

Dimensioni: 50x50x33 cm

Pensile Grifone

563 Euro (IVA esclusa)
GR-0152
PensilePensile

Dimensioni: 50x50x33 cm

Pensile Grifone

563 Euro (IVA esclusa)
GR-0153
PensilePensile

Dimensioni: 120x35x43 cm

Pensile Grifone

1.121 Euro (IVA esclusa)
GR-0144
PensilePensile

Dimensioni: 120x35x33 cm

Pensile Grifone

941 Euro (IVA esclusa)
GR-0143-V
PensilePensile

Dimensioni: 120x35x33 cm

Pensile Grifone

941 Euro (IVA esclusa)
GR-0142-V
MensolaMensola

Dimensioni: 56x3x35 cm

Mensola Grifone

185 Euro (IVA esclusa)
GR-0171
MensolaMensola

Dimensioni: 119x3x35 cm

Mensola Grifone

239 Euro (IVA esclusa)
GR-0172
MensolaMensola

Dimensioni: 178x3x35 cm

Mensola Grifone

347 Euro (IVA esclusa)
GR-0173

Island

Dimensioni: 165x163x40 cm

Libreria Naima

2.589 Euro (IVA esclusa)
SL-0515

Dimensioni: 165x163x40 cm

Libreria Naima laccata bianca

2.444 Euro (IVA esclusa)
SL-0565-W

Dimensioni: 165x163x40 cm

Libreria Naima laccata nera

2.785 Euro (IVA esclusa)
SL-0565-K

Dimensioni: 200x220x36 cm

Libreria Salieri

4.034 Euro (IVA esclusa)
SL-0698

Dimensioni: 200x220x36 cm

Libreria Salieri

3.830 Euro (IVA esclusa)
SL-0648

Dimensioni: 267x220x55 cm

Parete attrezzata Salieri

5.992 Euro (IVA esclusa)
SL-0647

Dimensioni: 267x220x55 cm

Parete attrezzata Salieri

6.400 Euro (IVA esclusa)
SL-0697

Dimensioni: 267x220x55 cm

Parete attrezzata Salieri

8.353 Euro (IVA esclusa)
SL-0696

Dimensioni: 275x230x55 cm

Parete attrezzata Salieri

9.059 Euro (IVA esclusa)
SL-0645

Dimensioni: 267x220x55 cm

Parete attrezzata Salieri

8.027 Euro (IVA esclusa)
SL-0646

Dimensioni: 275x230x55 cm

Parete attrezzata Salieri

9.435 Euro (IVA esclusa)
SL-0695

Kasa

Dimensioni: 153x220x45 cm

Libreria Vivre Lux

KS-E738

Dimensioni: 170x220x45 cm

Libreria Vivre Lux

KS-E737

Dimensioni: 318x249x37 cm

Parete attrezzata Composite

5.905 Euro (IVA esclusa)
KS-E021

Dimensioni: 318x240x48 cm

Libreria Vivre Lux

6.923 Euro (IVA esclusa)
KS-E702

Dimensioni: 318x240x48 cm

Libreria Vivre Lux

6.188 Euro (IVA esclusa)
KS-E703

Dimensioni: 295x240x46 cm

Parete attrezzata Exclusive

5.597 Euro (IVA esclusa)
KS-E314

Dimensioni: 275x222x49 cm

Parete attrezzata Exclusive

5.061 Euro (IVA esclusa)
KS-E318

Dimensioni: 275x222x49 cm

Parete attrezzata Exclusive

5.166 Euro (IVA esclusa)
KS-E319

Dimensioni: 280x240x47 cm

Parete attrezzata Stile

5.597 Euro (IVA esclusa)
KS-E514

Dimensioni: 280x240x47 cm

Parete attrezzata Stile

5.198 Euro (IVA esclusa)
KS-E516

Dimensioni: 287x245x49 cm

Parete attrezzata Dogi

7.042 Euro (IVA esclusa)
KS-E606

Dimensioni: 330x249x52 cm

Parete attrezzata Composite

6.628 Euro (IVA esclusa)
KS-E019

Dimensioni: 274x222x46 cm

Parete attrezzata Villa F-1000

8.373 Euro (IVA esclusa)
VF-1000

Dimensioni: 315x246x47 cm

Parete attrezzata Vivre Lux

7.901 Euro (IVA esclusa)
KS-E700

Dimensioni: 315x246x47 cm

Parete attrezzata Vivre Lux

7.368 Euro (IVA esclusa)
KS-E701

Dimensioni: 286x245x45 cm

Parete attrezzata Vivre Lux

KS-E705

Dimensioni: 285x243x42 cm

Parete attrezzata Vivre Lux

KS-E706

Dimensioni: 285x243x42 cm

Parete attrezzata Vivre Lux

KS-E707
Top